ŚLEDŹ NAS
softpcapps.com

Shareware and free Open Source Windows Software Applications and free Online Tools

Oprogramowanie Systemowe

Simple Disable Key
Dezaktywuj dowolny klawisz na swej klawiaturze.
Placeholder image
Key Remapper
Przemapuj klawisze klawiatury i przyciski myszy z innym klawiszem, programem, funkcją systemową, funkcją myszy, tekstem, kluczem medialnym!
Volume Serial Number Changer 4dots
Change volume serial number of FAT,FAT32,NTFS and exFAT drives.
Brightness Wheel
Control the brightness with your mouse wheel with many options.
Open Command Prompt Here
Uruchom Wiersz Poleceń z prawami administratora lub bez nich dla dowolnego folderu.
Run with Parameters
Uruchamiaj programy z argumentami bezpośrednio z Windows Explorer.
Key Status Inidicator 4dots
Wskaźnik caps locka, otrzymuj powiadomienia, gdy caps lock jest włączony lub inne klawisze zmieniają swój status.
Disable Context Menu Items
Dezaktywuj Elementy Menu Kontekstowego w celach ochronnych z poziomu Windows Explorer, jak Usuń, Wytnij, Kopiuj, Właściwości itp.
Active Computer Usage Time Tracker
Śledzenie i otrzymywanie raportów na temat użycia komputerów i oprogramowania przez Ciebie, Twoich pracowników lub dzieci w sieci.
Auto Mouse Control Focus
Automatically focus on the control while you hover it with the mouse.Developing applications takes a lot of hard work. Show your appreciation for the applications and support future development by donating !

Prosimy wspomóc!


Prosimy udostępnić!