ŚLEDŹ NAS

4dots-software.com


Shareware and Freeware Open Source Windows Software Applications and Free Online Tools

Simple Disable Key IconSimple Disable Key V12.15

Wyłącz klawisze klawiatury, klawisz Windows, klawisz Shift lub inny

Disable keyboard keys, disable windows key, disable shift key or any other key. 4 disable modes always, for a program or based on a time and week schedule or for a time period after disabling.

Buy Simple Disable Key Site License

Check Icon

Wyłączyć klawisze klawiatury


Check Icon

Blokuj myszkę, wyłącz prawy przycisk myszy


Check Icon

3 Tryby wyłączania - wyłączanie klawiszy klawiatury zawsze, dla konkretnego programu, na podstawie harmonogramu


Check Icon

Wyłącz klawisze do konkretnego programu zgodnie z harmonogramem


Check Icon

Wyłącz mysz dla określonego programu w harmonogramie


Check Icon

Wyłącz sterowanie - Alt - Usuń funkcje


Check Icon

Wyłącz klawisze klawiatury nawet na ekranie logowania i blokady systemu Windows


Check Icon

Wyłącz klawisz windows, wyłącz klawisz shift lub dowolny inny klawisz


Check Icon

Hide Start Menu and Task Bar and Disable Windows Key


Check Icon

Disable Task Manager


Check Icon

Uruchom automatycznie przy starcie systemu Windows ukryte
Disable Modes - disable keyboard always, for a specific program or based on a time schedule or for a time period after disabling.
Disable Modes - disable keyboard always, for a specific program or based on a time schedule or for a time period after disabling.
Disable keys for a program only
Disable keys for a program only
Check Icon

Include and Exclude Key Ranges


Check Icon

Include and Exclude Key Code Ranges


Check Icon

Disable Key for Specific Screen or Application Area


Check Icon

Allow N key presses for time period


Check Icon

Allow N mouse clicks for time period


Check Icon

Chroń przed zamknięciem przez nieautoryzowanych użytkowników za pomocą usługi Windows


Check Icon

Wyłącz dla wszystkich użytkowników, obecnych użytkowników lub uwzględnij i wyklucz użytkowników


Check Icon

Obsługuje korzystanie z wiersza poleceń, przydatne do włączenia do skryptów


Check Icon

Wielojęzyczne i przetłumaczone na 39 różnych języków


Check Icon

Wyłącz mysz dla określonego obszaru ekranu lub obszaru okna aplikacji


Check Icon

Wybierz obszar ekranu do wyłączenia myszy
Korzyści z posiadania licencji

15-day or 30-day free trial use


30-dniowa gwarancja zwrotu pieniędzy


Jednorazowa opłata - Brak abonamentu


Hasło zostanie wysłane automatycznie w ciągu kilku minut


Wsparcie techniczne za pośrednictwem poczty elektronicznej


Nieograniczone użytkowanie


Bez wyskakujących powiadomień zachęcających do zakupu pełnej wersji


Bez znaku wodnego
Bezpieczny zakup z MyCommerce.

Kupuj z pełnym zaufaniem. MyCommerce Digital River to jedna z najstarszych i najbardziej szanowanych, bezpiecznych usług płatności online.
Płać również z Paypal.

System Requirements
Windows 10, 8.1, 8, 7, Vista, 2003 and XP. Including both 32-bit and 64-bit versions

Do you want to want to disable keyboard keys or block the mouse ?

Then try Simple Disable Key. With Simple Disable Key you can disable keyboard, disable windows key, disable shift key e.t.c. or any other key and also block the mouse, disable right click e.t.c..

You can also specify whether to disable keyboard keys always, or for a specific application only or on schedule or a specific program on schedule.

You can also set and lock the state of the Num Lock, Caps Lock, Scroll Lock, Insert keys automatically.

It is useful to disable keyboard keys if for example one key of your keyboard is not functioning correctly because it is destroyed or it is annoying you.

It is also useful to disable keyboard to prohibit certain computer actions in the school or workplace.

Maybe also a specific key is annoying during gaming or working on a specific application ?

Then this application is for you it can disable keyboard keys easily and also it can be used for mouse lock.

It can also disable Control - Alt - Delete key combination functions.

You can also set a password for the application and disallow its unauthorized use and also run the application automatically at Windows startup hidden.

Simple Disable Key protects itself from being closed by not authorized users with a Windows Service and you can also disable keys or block the mouse at the Windows Logon and Lock screen.

You can also specify to disable keys, block the mouse for all users, current user or include and exclude users from a list or using regular expressions for the usernames.

Simple Disable Key can also be executed from the command line. This is useful for inclusion in scripts e.t.c.

The application is also multilingual and translated into 39 different languages.

See What's New

 
Simple Disable Key was reviewed and awarded by :

Windows 11 Downloads