ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ
softpcapps.com

Shareware and free Open Source Windows Software Applications and free Online Tools

Free PDF Splitter Merger 4dots IconFree PDF Splitter Merger 4dots V1.7

Ενώστε PDF - Σπάστε PDF - Διαγράψτε σελίδες από PDF - Εξάγετε σελίδες από PDF

Merge pdf - Split pdf - Delete pages from pdf - Extract pages from pdf
Δωρεάν για προσωπική και επαγγελματική χρήση
Check Icon

Ενώστε pdf, σπάστε pdf έγγραφα, διαγράψτε σελίδες από pdf ή εξάγετε σελίδες από pdf


Check Icon

Προσθέστε PDF έγγραφα με μεταφορά και απόθεση


Check Icon

Define page ranges to be processed, process only odd or even pages, pages containing specific text and more.


Check Icon

Καθορίστε custom document header και footer, ή custom header ή footer εικόνα.


Check Icon

Ενώστε PDF έγγραφα με εικόνες περισσότερων από 30 διαφορετικών μορφών εικόνων.


Check Icon

Ενώστε PDF ακόμα και με δεξί κλικ στο Windows Explorer.


Check Icon

Ενώστε δύο pdf ακόμα και από τη γραμμή εντολών


Check Icon

Online έκδοση υπάρχει επίσης
Combine two pdfs also from the command line.
Combine two pdfs also from the command line.
Drag and Drop PDF Documents to split pdf documents.
Drag and Drop PDF Documents to split pdf documents.
System Requirements
Windows 10, 8.1, 8, 7, Vista, 2003 and XP. Including both 32-bit and 64-bit versions

Developing applications takes a lot of hard work. Show your appreciation for the applications and support future development by donating !

Παρακαλώ Χορηγήστε


Παρακαλώ Κοινοποιήστε

Try Online Version : http://onlinepdfapps.com/combine-pdf/

Free PDF Splitter Merger is a free and advanced application to merge pdf, split pdf, delete pages from pdf and extract pages from pdf. This versatile pdf joiner is very easy to be used but you can also set various complicated criteria. Documents can easily be selected and added with a simple drag and drop on the application screen. Page ranges can be set,there is an option to process even or odd pages or pages containing a specific text.

See What's New

Overview

Free PDF Splitter Merger is a free and advanced application to merge pdf, split pdf, delete pages from pdf and extract pages from pdf.

The documents or folders containing documents to be processed can easily be selected and added with a simple drag and drop on the application's screen.

This versatile pdf joiner is very easy to be used but it is also possible to set various complicated criteria in order to specify which document's pages to process. Such as page ranges, or the option to process even or odd pages or pages containing a specific text in them and also only to process only every n th page.

The documents can be split , along with the previous options, based on their bookmarks (the bookmark level can also be specified). Documents can be split after a number of continuous blank pages.

Pdf documents can be merged with images of 30 different image formats.

Document properties such as title, author, subject and keywords can be set.

The documents can be encrypted with an owner and user password and also permissions can be set.

A custom document header and footer can be set and positioned, or a custom header or footer image can be specified.

Combine two pdfs also from the command line.