ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ
softpcapps.com

Shareware and free Open Source Windows Software Applications and free Online Tools

Προγράμματα Επεξεργασίας Ήχου

Audio Converter 4dots
Ισχυρός μετατροπέας αρχείων ήχου
Υποστηρίζει πάνω από 15 μορφές αρχείων ήχου και 10 μορφές αρχείων βίντεο.
Μετατροπή MP3 σε FLAC, M4A σε MP3, AAC σε MP3, FLAC σε MP3, MP4 σε MP3, FLV σε MP3 κ.λ.π.
Placeholder image
MP3 Joiner Expert
Ενώστε αρχεία ήχου MP3 και άλλων μορφών με διάφορα εφέ fade in , fade out , cross fade κ.λ.π.
Simple MP3 Cutter Joiner Editor
Κοπή, ένωση, μίξη, εγγραφή και επεξεργασία αρχείων MP3 και άλλων μορφών αρχείων ήχου
Volume Wheel
Control the volume with your mouse wheel with many options.
Audio Looper
Επαναλάβετε ένα μουσικό αρχείο.



Developing applications takes a lot of hard work. Show your appreciation for the applications and support future development by donating !

Παρακαλώ Χορηγήστε


Παρακαλώ Κοινοποιήστε



Some of our software use an executable of FFmpeg licensed under the LGPLv2.1 and its source can be downloaded here