ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ
softpcapps.com

Shareware and Freeware Open Source Windows Software Applications and Free Online Tools

Free PDF Metadata Editor 4dots IconFree PDF Metadata Editor 4dots V3.9

Δωρεάν επεξεργαστής μεταδεδομένων αρχείων PDF - Μαζικά επεξεργαστείτε μεταδεδομένα PDF

Batch edit PDF metadata such as author, title, subject and keywords. Batch remove metadta from pdf file.
Δωρεάν για προσωπική και επαγγελματική χρήση

RAR Archive Password : 123

Check Icon

Μαζικά επεξεργαστείτε PDF μεταδεδομένα όπως συγγραφέας, τίτλος, θέμα, λέξεις κλειδιά κλπ.


Check Icon

Είναι δωρεάν στη χρήση και πολύ έυκολο στη χρήση, πολύγλωσσσο


Check Icon

Μαζικά θέστε απεριόριστα Custom PDF μεταδεδομένα


Check Icon

Εύρεση και αντικατάσταση τιμών μεταδεδομένων και με regular expressions και wildcards.


Check Icon

Batch remove metadata from pdf file, batch update pdf metadata
Drag and drop the PDF you want to batch edit metadata
Drag and drop the PDF you want to batch edit metadata
Insert special items as metadata such as Filename, Current Date e.t.c. - Find and replace metadata values also with regular expressions and wildcards.
Insert special items as metadata such as Filename, Current Date e.t.c. - Find and replace metadata values also with regular expressions and wildcards.
Check Icon

Supports command line usage for scripts and batch files


Check Icon

Υποστηρίζει καθάρισμα των μεταδεδομένων


Check Icon

Μαζικά αλλάξτε pdf μεταδεδομένα όπως συγγραφέας, αλλάξτε pdf μεταδομένα, ημερομηνία δημιουργίας


Check Icon

Μαζικά επεξεργαστείτε PDF μεταδεδομένα ολόκληρων φακέλων και υποφακέλων


Check Icon

Επεξεργαστείτε PDF μεταδεδομένα απλώς με δεξί κλικ σε PDF έγγραφα στο Windows Explorer ή μεταφροά και απόθεση


Check Icon

Δε χρειάζεται να έχετε Adobe Acrobat εγκατεστημένο
System Requirements
Windows 10, 8.1, 8, 7, Vista, 2003 and XP. Including both 32-bit and 64-bit versions

Developing applications takes a lot of hard work. Show your appreciation for the applications and support future development by donating !

Παρακαλώ Χορηγήστε


Παρακαλώ Κοινοποιήστε

Try also our other application called Batch Edit Office Properties to batch edit or clear Microsoft Office document properties.

With Free PDF Metadata Editor 4dots you can batch edit PDF metadata, of many PDF documents,i.e. set metadata such as author, title, subject and keywords e.t.c., with a single mouse click. You can also batch set unlimited user-defined custom PDF metadata. Free PDF Metadata Editor can find and replace metadata values also with regular expressions and wildcards. You can also batch remove metadata from pdf file, batch update pdf metadata, change pdf author, change pdf metadata creation date e.t.c. It also supports metadata cleanup. It is absolutely free, very easy to use and also multilingual.Easily you can select and batch set the metadata of whole folders and their subfolders with PDF documents.Drag and drop supported.

Overview

With Free PDF Metadata Editor 4dots you can batch edit PDF properties, of many PDF documents, i.e. set metadata such as author, title, subject and keywords e.t.c., with a single mouse click..

You can also batch set unlimited user-defined custom PDF metadata.

It is absolutely free, very easy to use and also multilingual.

Easily you can select and batch set the metadata of whole folders and their subfolders with PDF documents.

The application is integrated into Windows Explorer and with a right click on the PDF files the user can set their PDF properties.

It is also possible to drag and drop PDF documents to be modified to the main window of the application.

The application does NOT need Adobe Acrobat software installed.

Also, special items, such as filename, directory path, current date and time, last write time e.t.c., can be set as custom PDF properties, automatically.

All versions of PDF documents are supported and also password-protected PDF documents are supported.

The application is multilingual and translated into 38 languages.

See What's New