ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ
softpcapps.com

Shareware and Freeware Open Source Windows Software Applications and Free Online Tools

Video Watermark Remover IconVideo Watermark Remover V4.7

Αφαιρέστε υδατογράφημα από βίντεο εύκολα

Remove watermark from video easily
Δωρεάν για προσωπική και επαγγελματική χρήση
Check Icon

Αφαιρέστε υδατογράφημα από βίντεο


Check Icon

Μπορεί να διαχειριστεί τις περισσότερες μορφές βίντεο


Check Icon

Έχει μεγάλο αριθμό μορφών βίντεο εξόδου και προφίλ εξόδου με επιλογές


Check Icon

Πολύγλωσσο και μεταφρασμένο σε πάνω από 38 γλώσσες
Can handle most video formats and has many output format options
Can handle most video formats and has many output format options
System Requirements
Windows 10, 8.1, 8, 7, Vista, 2003 and XP. Including both 32-bit and 64-bit versions

Developing applications takes a lot of hard work. Show your appreciation for the applications and support future development by donating !

Παρακαλώ Χορηγήστε


Παρακαλώ Κοινοποιήστε

See What's New

Do you want remove watermark from video such as logos, signatures, subtitles ? Then try this watermark remover software application. It will remove logo from video and make it unnoticeable. You can specify the exact watermark area and also the exact time position where the watermark is appearing.

Just select the area where the watermark on the preview screen and the start and end time position of the video where the watermark is being showed. Then press the "Remove Watemark" button, select the output format and the video without the watermark will be generated immediately.

You can remove multiple watermarks that are on different time positions at once !

Video Watermark Removerhas a large number of different output formats and output profiles, including profiles for Android, Iphone, Ipod, PSP, XBOX, H265, MP4, AVI, Xvid, DVD e.t.c.

You can specify the output format and different encoding options directly and you can also normalize the output audio, mix or replace the audio of the join with another audio file, draw text on the combined video, draw scrolling text on the merged video.

The application supports drag-and-drop actions and is very easy to use.

The application is also multilingual and translated into 39 different languages.

Input Formats

Almost all available Video Formats

Output Formats

 • Wav for CD
 • MPEG4 Audio
 • MPEG-4 720p
 • MPEG-4 1080p
 • XviD Full Screen
 • XviD Widescreen
 • XviD Widescreen Anamorphic
 • Ac3 DVD - 192kbps Stereo
 • Ac3 DVD - 384kbps Stereo
 • Google Android compatible video
 • Google Android compatible video. Video bitrate: 480 kb/s
 • Google Android video. VHQ 16:9 widescreen
 • Google Android video. VHQ 4:3 full screen
 • MS Compatible AVI
 • Raw DV for NTSC Full screen
 • Raw DV for PAL Full screen
 • iPhone WideScreen
 • iPod Small Full screen
 • iPod Small WideScreen
 • iPod Small WideScreen Anamorphic
 • iPod Small Converted to WideScreen
 • iPod TV Out Full screen
 • iPod TV Out Widescreen
 • iPod TV Out Widescreen Anamorphic
 • iPod TV Out Converted to Widescreen
 • MP3
 • NTSC DVD Full screen
 • NTSC DVD Widescreen
 • NTSC DVD HQ Full screen
 • NTSC DVD HQ Widescreen
 • NTSC DVD Fast (LQ)
 • OGG
 • PAL DVD Full screen
 • PAL DVD Widescreen
 • PAL DVD HQ Full screen
 • PAL DVD HQ Widescreen
 • PAL DVD Fast (LQ)
 • PS3 720p Widescreen
 • PS3 720p Full screen
 • WMA
 • WMV2 Generic
 • Xbox 360
 • MP4 Full screen
 • MP4 Widescreen
 • WMV 720p
 • MKV using x264 for Video and Vorbis for Audio
 • MKV using vp8 for Video and Vorbis for Audio
 • MKV using vp9 for Video and Opus for Audio
 • MKV using Mpeg4 for Video and AAC for Audio
 • 3GP using H.263 for Video and Amr_nb for Audio
 • 3GP using H.264 for Video and AAC for Audio
 • Webm using Vp8 for Video and Vorbis for Audio - Variable Bitrate
 • Webm using Vp8 for Video and Vorbis for Audio - Constant Quality
 • Webm using Vp8 for Video and Vorbis for Audio - Constant Quality 2
 • Webm using Vp8 for Video and Vorbis for Audio - Constant Bitrate
 • Webm using Vp9 for Video and Vorbis for Audio - Average Bitrate
 • Webm using Vp9 for Video and Vorbis for Audio - Average Bitrate Fast
 • Webm using Vp9 for Video and Vorbis for Audio - Constant Quality
 • Webm using Vp9 for Video and Vorbis for Audio - Constrained Quality
 • Webm using Vp9 for Video and Vorbis for Audio - Constant Bitrate
 • Webm using Vp9 for Video and Vorbis for Audio - Lossless
 • H265 for Video and AAC for Audio - Ultrafast
 • H265 for Video and AAC for Audio - Superfast
 • H265 for Video and AAC for Audio - Veryfast
 • H265 for Video and AAC for Audio - Faster
 • H265 for Video and AAC for Audio - Fast
 • H265 for Video and AAC for Audio - Medium
 • H265 for Video and AAC for Audio - Slow
 • H265 for Video and AAC for Audio - Slower
 • H265 for Video and AAC for Audio - Veryslow
 • H264 for Video and AAC for Audio - Ultrafast
 • H264 for Video and AAC for Audio - Superfast
 • H264 for Video and AAC for Audio - Veryfast
 • H264 for Video and AAC for Audio - Faster
 • H264 for Video and AAC for Audio - Fast
 • H264 for Video and AAC for Audio - Medium
 • H264 for Video and AAC for Audio - Slow
 • H264 for Video and AAC for Audio - Slower
 • H264 for Video and AAC for Audio - Veryslow
 • H264 for Video and AAC for Audio - Lossless (fastest encoding)
 • H264 for Video and AAC for Audio - Lossless ((best compression)
 • Flash Video for Video and MP3 for Audio
 • MPEG-2 Video and MP2 for Audio
 • Theora for Video and Vorbis for Audio
 • PSP (16:9)
 • PSP (4:3)
 • AVI (WMV8+WMA)
 • AVI (XviD+MP3)
 • Quicktime MOV
 • Default MP4 - MPEG4 Video
 • Default WMV- Windows Media Video
 • Default FLV - Flash Video Format
 • Default MPEG - MPEG Video
 • Default AVI - Audio-Video Interleaved
 • Default MOV - Quicktime Video
 • Default MKV - Matroska Video
 • Default 3GP - 3GP File Format
 • Default SWF - SWF Flash Video
 • Default VOB - Video Object Format
 • Preview Join - Ultrafast