ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ
softpcapps.com

Shareware and free Open Source Windows Software Applications and free Online Tools

Simple Video Compressor IconScreenshots - Simple Video Compressor

Free for personal and commercial use

Συμπίεστε το μέγεθος αρχείου των βίντεο και σώστε αποθηκευτικό χώρο, χρήμα, χρόνο !
Συμπίεστε το μέγεθος αρχείου των βίντεο και σώστε αποθηκευτικό χώρο, χρήμα, χρόνο !
Reduce video size enormously !
Reduce video size enormously !
Συμπίεστε βίντεο με ένα απλό δεξί κλικ στο Windows Explorer
Συμπίεστε βίντεο με ένα απλό δεξί κλικ στο Windows Explorer
Import videos to compress from Text list files, CSV files or Excel files.
Import videos to compress from Text list files, CSV files or Excel files.
You can also shutdown, sleep e.t.c. when the application has done its job
You can also shutdown, sleep e.t.c. when the application has done its job
Play the last output file, explore it in Windows Explorer, copy its full file path e.t.c.
Play the last output file, explore it in Windows Explorer, copy its full file path e.t.c.
BackBack