ŚLEDŹ NAS
softpcapps.com

Shareware and Freeware Open Source Windows Software Applications and Free Online Tools

Photo Resizer Expert IconPhoto Resizer Expert V1.4

Photo Resizer Expert - Zbiorcza zmiana rozmiaru obrazów

Photo Resizer Expert - Versatile batch image resizer - Adjust, apply effects and filters to images - Watch folders - Resize image with right click in Windows Explorer
Bezpłatny zarówno do użytku osobistego, jak i komercyjnego
Check Icon

Zmień rozmiar obrazu


Check Icon

Zmień rozmiar zdjęcia, za pomocą programu, który obsługuje wiele formatów obrazu wejściowego


Check Icon

Zbiorcza zmiana wielkości obrazu, która może zmniejszyć jakość zdjęcia


Check Icon

Zmień rozmiar obrazu klikając na niego prawym przyciskiem myszy w Windows Explorerze


Check Icon

Zastosuj efekty, filtry lub regulacje do obrazów


Check Icon

Dodaj tekst do obrazów, zastosuj znak wodny do obrazów
Adjust images, apply effects and filters to images
Adjust images, apply effects and filters to images
Resize image and add watermark to images
Resize image and add watermark to images
Check Icon

Przytnij obrazy, powiększaj obrazy


Check Icon

Odczytuj archiwa ZIP, RAR i skompresuj obrazy do formatu ZIP, RAR


Check Icon

Obserwuj foldery i automatycznie zmieniaj rozmiar obrazu, gdy są one tam wklejane


Check Icon

Obsługa użycia linii poleceń


Check Icon

Użyj, utwórz, edytuj, zapisz profil, aby zapisać opcje zmiany rozmiaru obrazu do późniejszego użycia


Check Icon

Określ wzorzec nazw plików w oparciu o zmienne


Check Icon

Znajdź i zastąp tekst nazw plików graficznych


Check Icon

Skopiuj informacje EXIF obrazów, których rozmiar został zmieniony


Check Icon

Zachowaj datę ostatniej modyfikacji, datę utworzenia obrazów


Check Icon

Obracaj obrazów w oparciu o informacje EXIF


Check Icon

Jasna informacja exif o obrazach


Check Icon

Określ wejściowy filtr obrazu w oparciu o właściwości obrazu lub nazwę pliku albo folder


Check Icon

Automatycznie używaj prawidłowego profilu w oparciu o właściwości obrazu lub folderu


Check Icon

Wielojęzyczne i przetłumaczone na 39 różnych języków
System Requirements
Windows 10, 8.1, 8, 7, Vista, 2003 and XP. Including both 32-bit and 64-bit versions

Developing applications takes a lot of hard work. Show your appreciation for the applications and support future development by donating !

Prosimy wspomóc!


Prosimy udostępnić!

Do you want to reduce image size of many images ? Do you want a photo resizer that will make picture smaller or reduce photo quality of many images at once ?

Do you want to batch apply many different effects and filters to images or adjust their brightness, contrast or red, green, blue values in a batch

Do you want to watch folders and resize image automatically when they are pasted in a folder ?

Do you want to quickly rename images based on filename pattern with variables ?

Then try Photo Resizer Expert which can do all that and has also many more other features such as folder watcher that can resize image automatically when you copy and paste them in the folder or resize image automatically with the correct profile based on image properties, filename, folder name or file properties criteria.

Photo Resizer Expert is batch image resizer that supports many inputs formats including latest image formats and has also many output image format options.

It can be integrated into Windows Explorer and you can shrink image with a right click on them in Windows Explorer.

With Photo Resizer Expert you can also resize and add text to images or resize adn apply an watermark to images.

You can also crop or enlarge canvas of images.

You can also keep the EXIF information of images that are being resized or keep last modification date and creation date of images if you want.

Photo Resizer Expert is a batch image resizer that can also read ZIP, RAR archives and also compress the images that are being resized into ZIP, RAR or use another program that you can specify.

You can also just copy or move and easily rename images based on a filename pattern you specify that includes variables such as width, height, date, image format e.t.c. You can also find and replace text of the original filenames based on wildcards or regular expressions.

You can also use, create, edit and save profiles so that you can store the image resize options for later use and use the profile you want to resize image without having to specify the options again.

You can also automatically rotate image based on their EXIF information or clear exif information of existing images.

Photo Resizer Expert supports command line use which is useful for inclusion in scripts e.t.c.

The application is also multilingual and translated into 39 different languages.

If you look for a versatile image resizer then try Photo Resizer Expert which has many features and is easy to use.

Supported Image Formats

 • BMP files [reading, writing]
 • Dr. Halo CUT files [reading] *
 • DDS files [reading]
 • EXR files [reading, writing]
 • Raw Fax G3 files [reading]
 • GIF files [reading, writing]
 • HDR files [reading, writing]
 • ICO files [reading, writing]
 • IFF files [reading]
 • JNG files [reading]
 • JPEG/JIF files [reading, writing]
 • JPEG-2000 File Format [reading, writing]
 • JPEG-2000 codestream [reading, writing]
 • KOALA files [reading]
 • Kodak PhotoCD files [reading]
 • MNG files [reading]
 • PCX files [reading]
 • PBM/PGM/PPM files [reading, writing]
 • PFM files [reading, writing]
 • PNG files [reading, writing]
 • Macintosh PICT files [reading]
 • Photoshop PSD files [reading]
 • RAW camera files [reading]
 • Sun RAS files [reading]
 • SGI files [reading]
 • TARGA files [reading, writing]
 • TIFF files [reading, writing]
 • WBMP files [reading, writing]
 • XBM files [reading]
 • XPM files [reading, writing]
* only gray scale

Image Editing Features

 • Add Text
 • Add Watermark
 • Add Border
 • Crop
 • Enlarge Canvas
 • Rotate
 • Flip
 • Swap Colors (RGB->RBG e.t.c.)
 • Show Channel (Red, Green, Blue)
 • Adjust Red / Green/ Blue
 • Adjust Brightness / Contrast / Gamma
 • Adjust Hue / Saturation / Brightness
 • Replace Color
 • Grayscale
 • Sepia
 • Negative
 • Blur
 • Motion Blur
 • Median
 • Mean
 • Sharpen
 • Emboss
 • Edge Detection (Quick, Sobel, Sharr, Kirsch, Isotropic, Prewitt)
 • Bi-tonal Bitmap
 • Random Jitter
 • Swirl
 • Sphere
 • Timewarp
 • Moire
 • Water
 • Stained Glass
 • Pixelate

What's New in Version 1.1 :
Fixed bug : "Overwrite Images" as Output Folder now works.
Fixed bug : Open Output Folder with "Overwrite Images" as Output Folder.

What's New in Version 1.0:
Initial release