ŚLEDŹ NAS
softpcapps.com

Shareware and free Open Source Windows Software Applications and free Online Tools

Simple Video Compressor IconSimple Video Compressor V4.6

Skompresuj rozmiar wideo, zachowując jakość Zmniejsz rozmiar pliku wideo za pomocą prawego przycisku myszy!

Compress video size and save disk space, money and time !
Bezpłatny zarówno do użytku osobistego, jak i komercyjnego
Check Icon

Znacznie skompresuj rozmiar wideo!


Check Icon

Brak ograniczeń rozmiaru pliku wejściowego


Check Icon

Skompresuj rozmiar wideo za pomocą prostego kliknięcia prawym przyciskiem myszy w Eksploratorze Windows!


Check Icon

Obsługa użycia linii poleceń


Check Icon

Wygodne ustawienia wyjściowe


Check Icon

Akceptuje każdą rozdzielczość wideo jako wejściową


Check Icon

Każdy format wideo wejściowego


Check Icon

Sprawne przetwarzanie grupowe
Reduce video size enormously !
Reduce video size enormously !
Compress video size with an easy right mouse click in Windows Explorer
Compress video size with an easy right mouse click in Windows Explorer
Check Icon

Łatwy w użyciu!


Check Icon

Importuj listy zbiorcze filmów z Plików Tekstowych, Plików CSV, Plików Excel


Check Icon

Ponieważ jest to wideo kompresor w trybie offline, ochrona prywatności jest zapewniona


Check Icon

Skopiuj informacje EXIF ze źródłowego wideo


Check Icon

Zachowaj datę utworzenia, ostatnią datę modyfikacji filmu


Check Icon

Obsługuje funkcję przeciągnij i upuść


Check Icon

Wbudowany odtwarzacz


Check Icon

Dostępny w wielu językach, został przetłumaczony na ponad 39 języków
System Requirements
Windows 10, 8.1, 8, 7, Vista, 2003 and XP. Including both 32-bit and 64-bit versions

Developing applications takes a lot of hard work. Show your appreciation for the applications and support future development by donating !

Prosimy wspomóc!


Prosimy udostępnić!

Do you want to compress large video files ? This video size reducer program can be used to compress video file and save you lots of disk space, money and time !

For example, a video file is too large and you want to compress video for web because you want to publish it to video sharing sites or you want to reduce size of MP4 videos captured with your Android or iPhone. Many times the video will not get accepted if it is too large, or it will take much bandwidth and time to upload it and also you will have to wait much time for the site to process this big video file.

With Simple Video Compressor you can compress mp4, compress mov file, compress avi. compress mts and can compress most known video formats. This can reduce video file size and therefore you will be able to write more of your favorite videos on your hard drive. Also can compress a movie to fit on a dvd and much more !

Simple Video Compressor has no input file size limits, convenient output presets where you can determine the compression level and also are able to change the video size. Moreover, it accepts any video resolution as input and almost any input video format. Simple Video Compressor is unique because it can be integrated into Windows Explorer and you can easily compress video size with a simple right mouse click in Windows Explorer !

You can do efficient batch processing and batch compress many videos and also you can import batch lists of videos from Text Files, CSV Files, Excel Files. Your privacy is ensured because it is an offline compressor. The application supports drag and drop, has an in-built player and is multilingual and translated into more than 39 languages.

To sum up, if you are looking for a video compressor then you can try Simple Video Compressor which has many unique features, is easy to use !Input Formats

Almost all available Video Formats

See What's New

 
Simple Video Compressor was reviewed and awarded by :

Informer.com Award