ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ

4dots-software.com


Shareware and free Open Source Windows Software Applications and free Online Tools

Simple Disable Key IconΟδηγίες Χρήσεως - Simple Disable Key

Οδηγίες Χρήσεως για το Simple Disable Key

Video Tutorials

Older version video tutorials can be found on our Youtube Channel

Simple Disable Key - Main Screen

Πως να καθορίσετε ποιό πλήκτρο να απενεργοποιήσετε

Για να απενεργοποίησετε ένα πλήκτρο ή σνυδιασμό πλήκτρων :

1. Πατήστε το πλήκτρο ή συνδιασμό πλήκτρων μέσα στο κουτί κειμένου "Πλήκτρο" (1).
Μπορείτε επίσης να απενεργοποίησετε ένα συνδιασμό πλήκτρων που περιλαμβάνει το Control, Shift, Windows Key, Alt Key κ.λ.π.

2. Πατήστε το κουμπί "Προσθήκη" (2).

3. Στη νέα οθόνη που θα εμφανιστεί επιλέξτε την επιλογή απενεργοποίησης για πάντα, για συκεκριμένο πρόγραμμα ή βάσει προγράμματος εβδομάδας.

4. Για να αρχίσετε να απενεργοποιείτα το πλήκτρο πατήστε το κουμπί "Απενεργοποίηση Πλήκτρων" (5). Για να απενεργοποίησετε άλλα πλήκτρα πατήστε "Ενεργοποίηση πλήκτρων" και ακολουθήστε τα ίδια παραπάνω βήματα.

Επιλογές Απενεργοποίησης

Simple Disable Key - Disable Modes

Όταν καθορίσετε ποίο πλήκτρο θα φραγεί θα εμφανιστεί μία νέα οθόνη όπου θα κάνετε επιλογές απενεργοποίησης.

Μπορείτε να επιλέξετε να απενεργοποίησετε το πλήκτρο πάντα, για ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα μόνο ή βάσει ωρολογίου προγράμματος εβδομάδας

Για να απενεργοποίησετε το πλήκτρο για ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα πρέπει να καθορίσετε το όνομα προγράμματος (όνομα αρχείου χωρίς τη κατάληξη .exe) ή απλώς να πατήσετε το κουμπί "Επιλογή" και να επιλέξετε το αρχείου του προγράμματος.

Για να απενεργοποιήσετε το πλήκτρο βάσει ωρολογίου προγράμματος εβδομάδος πρέπει να καθορίσετε τις ώρες έναρξης και λήξεως και να τσεκάρετε για ποιές μέρες της εβδομάδας θα απενργοποιηθεί το πλήκτρο.

Για να βάλετε φραγή σε πλήκτρο για συγκεκριμένο πρόγραμμα συγκεκριμμένη ώρα και μέρα εβδομάδας πρέπει πρώτα να επιλέξτε "Πρόγραμμα" και να καθορίσετε το πρόγραμμα και μετά να επιλέξετε "Ωρολόγιο πρόγρμμα" και να καθορίσετε το ωρολόγιο και τέλος να πατήσετε το "OK".

Simple Disable Key - Disable based on schedule Simple Disable Key - Disable based on schedule Simple Disable Key - Disable based on schedule

Τέλος πατήστε το κουμπί "ΟΚ" και μπορείτε να καθορίσετε για φραγή τώρα και άλλα πλήκτρα.

Πως να αρχίσει η φραγή των πλήκτρων

Για να αρχίσει η φραφή των πλήκτρων πατήστε το κουμπί "Απενεργοποίηση πλήκτρων" στην κύρια οθόνη (5). Πρέπει πρώτα όμως να έχετε καθορίσει ποιά πλήκτρα θα φράξετε.

Τότε μπορείτε να ελαχιστοποίησετε την εφαρμογή ακόμα και στο Windows System Tray άμα έχετε ενεργοποιήσει την επιλογή αυτή στο μενού της κύριας οθόνης. Τότε το Simple Disable Key είναι προσβάσιμο με δεξί κλίκ στο εικονίδιο του "Simple Disable Key" icon και επιλέγοντας "Εμφάνιση" από το μενού.

Πως να ενεργοποιήσετε ένα μπλοκαρισμένο πλήκτρο

Για να ενεργοποιήσετε ένα μπλοκαρισμένο πλήκτρο απλώς επιλέξτε το στη λίστα των πλήκτρων στην κύρια οθόνη (3) και πιέστε το κουμπί "Αφαίρεση" (4). Εάν έχετε απενεργοποιήσει το πλήκτρο για πολλαπλές συνθήκες τότε πρέπει να αφαιρέσετε όλες τις γραμμές με το πλήκτρο αυτό. Μετά πιέστε το κουμπί ενεργοποίηηση πλήκτρων και απενεργοποίηηση πλήκτρων ξανά.

Πως να ενεργοποιήσετε όλα τα πλήκτρα

Για να ενεργοποίησετε προσωρινά όλα τα πλήκτρα πατήστε το κουμπί "Ενεργοποίηση πλήκτρων".

Πως να φράξετε τις λετιουργίες του συνδιασμού πλήκτρων Control - Alt - Delete

Για να φράξετε τις λειτουργίες του συνδιασμού πλήκτρων Control - Alt - Delete key επιλέξτε "Απενεργοποίηση Control - Alt - Delete" από το μενού "Εργαλεία".

Afterwards, due to Windows limitations you will be able to press Control - Alt - Delete but the options that are normally shown to the user, such as Lock, Switch user e.t.c. will be hidden.

How to disable the Task Manager

Due to Windows limitations, key disabling does not work in the Task Manager.

Therefore, it is advised to disable the Task Manager when you disable keys.

To do that, check the "Disable Task Manager" menu item of the "Options" menu.

How to hide Start Menu and Task Bar and disable Windows Key

If you want to prevent the user from logging off, lock e.t.c. you can also disable the Start Menu and Task Bar.

To do that, check the "Hide Start Menu and Task Bar and disable Windows Key" menu item from the "Options" menu.

Πως να θέσετε την κατάτασταση και να φράξετε τα πλήκτρα the Num Lock, Caps Lock, Scroll Lock and Insert keys

Simple Disable Key - Set state of Num Lock, Caps Lock keys

Για να θέσετε την κατάσταση και να φράξετε τα πλήκτρα Num Lock or Caps Lock or Scroll Lock or Insert keys αυτόματα πρέπει να κάνετε τα εξής
1. Πατήστε το πλήκτρο στο κουτί κειμένου στην επιλογή "Πλήκτρο".
2. Πιέστε On ή Off buttons και θέστε την κατάσταση του ή πατήστε το κουμπί "Not Set" για να μην την θέσετε.
3. Πατήστε το κουμπί "Προσθήκη".
4. Πατήστε το κουμπί "Απενεργοποίηση πλήκτρων".

Πως να απανεργοποίησετε τα πλήκτρα αυτόματα με την έναρξη των Windows

Για να φράξετε τα πλήκτρα αυτόματα με την έναρξη των Windows επιλέξτε "Εκτέλεση στην Εκκίνηση των Windows" στο μενού "Επιλογές".

Πως να απενεργοποίησετε ένα πλήκτρων για όλους τους συνδιασμούς των πλήκττρων Control, Shift κ.λ.π.

Για να απενεργοποίησετε ένα πλήκτρο για όλους τους συνδιασμούς των πλήκτρων Control, Shift, Alt κ.λ.π. τσεκάρετ την επιλογή "Όλοι οι συνδιασμοί" κάτω από το κουτί κειμένου για το "Πλήκτρο".

Πως να φράξετε πλήκτρα στην οθόνη σύνδεση χρήστη και Lock Screen

Για να φράξετε αυτόματα πλήκτρα στην οθόνη σύνδεσης χρήστη επιλέξτε την επιλογή "Απεργοποίηση πλήκτρων και στην οθόνη σύνδεσης Χρήστη" στο μενού "Επιλογές". Μετά από αυτό επανεκκινήστε την εφαρμοφή και πατήστε το κουμπί "Απενεργοποίηση πλήκτρων".

How to include and exclude key ranges

To disable key ranges press on the "Select" button and then on the "Key Ranges" tab enter the "Include Keys Range" and also the "Exclude Keys Range" and then press on the "OK" button.

How to include and exclude key code ranges

To disable key code ranges press on the "Select" button and then on the "Key Ranges" tab enter the "Include Key Codes Range" and also the "Exclude Key Codes Range" and then press on the "OK" button.

Key code ranges should be comma separated and you can find the key codes of keys on the list of the first tab "Keys".

How to disable key for specific screen or application area

To disable key for specific screen or application area, enter the key in the "Key" text box and then press on the "Add Key" button.

There on the "Screen Area" tab check the "Disable only for specific screen area check box" and then press the "Select Area" button to select the area or check the check boxes "Position Condition" and enter the screen area coordinates.

Finally, press on the "OK" button.

How to allow N key presses for time period

To allow N key presses for time period, enter the key in the "Key" text box and then press on the "Add Key" button.

There on the "Allow N presses for time period" tab check the "Allow N presses for time period" and then enter the number of presses and time period details.

Finally, press on the "OK" button.

How to allow N mouse clicks for time period

To allow N mouse clicks for time period, select from the menu "Mouse" the menu item "Add Disable Mouse Options".

There on the "Allow N presses for time period" tab check the "Allow N presses for time period" and then enter the number of presses and time period details.

Finally, press on the "OK" button.

How to disable all keys

To disable all keys, press on the "Select" button and then in the window that will open on the "Key Ranges" tab leave the include keys empty and press the "OK" button or enter "a-z" in the include keys range to disable all alphabetic keys.

Πως να χρησιμοποίησετε τις ρυθμίσεις για όλους τους χρήστες των Windows

Για να χρησιμοποίησετε τις ρυθμίσεις για όλους τους χρήστες Windows επιλέξτε τξην επιλογή "Χρησιμοποίηση ρυθμίσεων για όλους τους Χρήστες".

Πως να εγγραφτείτε και να αγοράσετε την εφαρμογή

Simple Disable Key - Register - Buy p> Μπορείτε να αγοράσετε την εφαρμογή στην ιστοσελίδα του προϊόντος πατώντας το κουμπί "Αγορά".
Εναλλακτικά, εκκινήστε την εφαρμογή και πατήστε το κουμπί "Αγορά" και θα επισκεφτείτε την ιστοσελίδα αγπράς του προϊόντος. (2)
Αφού ορίσετε τα στοιχεία σας και αγοράσετε την εφαρμογή θα σας αποσταλεί στο ηλεκτρονικά σας ταχυδρομείο ένας κωδικός εγγραφής σε λίγα λεπτά.
Για να εγγραφτείτε και να ενεργοποίησετε πλήρως την εφαρμογή τρέξτε την και πατήστε το κουμπί "Εγγραφή" (1).

Simple Disable Key - Register - Buy

Εκεί στο κουτί κειμένου βάλτε τον κωδικό εγγραφής που σας αποστάλθηκε και πιέστε στο κουμπί "Εγγραφή"(1).

Πρέπει να έχετε μία ενεργή σύνδεση ίντερνετ για να γίνει η εγγραφή.

Simple Disable Key - Multilingual interface

Πως να αλλάξετε την γλώσσα της εφαρμογής

Όταν τρέξετε την εφαρμογή για πρώτη φορά θα ερωτηθείτε για τη γλώσσα που θέλετε. Εναλλακτικά μπορείτε να επιλέξτε γλώσσα της εφαρμογής από το μενού "Γλώσσσες"

Note

You will get free version in exchange for safely using some of your device's resources, and only in a manner that will not substantially affect the device's operation (you can see exactly how on https://brightdata.com/sdk/faq#sdk_app_connect). You may turn this off from the settings menu. Please see our TOS https://softpcapps.com/user-agreement.php and the SDK Privacy Policy at https://brightdata.com/legal/sdk-privacy for further information.


BackBack