ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ

4dots-software.com


Shareware and Freeware Open Source Windows Software Applications and Free Online Tools

Simple Disable Key IconScreenshots - Simple Disable Key

Disable keyboard keys, disable windows key, disable shift key or any other key. 4 disable modes always, for a program or based on a time and week schedule or for a time period after disabling.
Disable keyboard keys, disable windows key, disable shift key or any other key. 4 disable modes always, for a program or based on a time and week schedule or for a time period after disabling.
Disable Modes - disable keyboard always, for a specific program or based on a time schedule or for a time period after disabling.
Disable Modes - disable keyboard always, for a specific program or based on a time schedule or for a time period after disabling.
Disable keys for a program only
Disable keys for a program only
Φραγή πληκτρολογίου βάσει χρονικού προγράμματος
Φραγή πληκτρολογίου βάσει χρονικού προγράμματος
Disable keys for a time period after disabling.
Disable keys for a time period after disabling.
Θέστε την κατάσταση για το Num Lock, Caps Lock, Scroll Lock, Insert πλήκτρο
Θέστε την κατάσταση για το Num Lock, Caps Lock, Scroll Lock, Insert πλήκτρο
Η εφαρμογή είναι πολύγλωσση
Η εφαρμογή είναι πολύγλωσση
BackBack