ŚLEDŹ NAS
softpcapps.com

Shareware and free Open Source Windows Software Applications and free Online Tools

Screen Recorder Expert IconScreen Recorder Expert V1.10

Screen Recorder Expert - Nagrywanie ekranowa z dźwiękiem

Screen Recorder Expert - Screen recorder with audio and many effects - Screen recorder windows supported - Screen capture on schedule - Cut video, image editing
Bezpłatny zarówno do użytku osobistego, jak i komercyjnego
Check Icon

Rejestrowanie ekranu z dźwiękiem


Check Icon

Okna rejestratora ekranowego


Check Icon

Zrzut ekranu obejmuje cały ekran, obszar lub konkretne okno


Check Icon

Zrzut ekranu na określonej dacie i godzinie lub tygodniowym harmonogramie


Check Icon

Zrzut ekranu w trybie ukrytym


Check Icon

Wytnij części wideo z końcowego filmu


Check Icon

Duże możliwości edycji obrazu
Screen capture entire screen, area or specific window
Screen capture entire screen, area or specific window
Screen capture on a specific date and time or weekly schedule
Screen capture on a specific date and time or weekly schedule
Check Icon

Wiele efektów wideo


Check Icon

Uchwyć kursor myszy z kolorowym kółkiem wokół niego i animacją na kliknięcie


Check Icon

Uchwyć kursor myszy z kolorowym okręgiem wokół niego i powiększ na kliknięcie


Check Icon

Odtwórz dźwięk kliknięcia myszką lub własny dźwięk kliknięcia


Check Icon

Odtwórz dźwięk naciśnięcia klawisza na klawiszu


Check Icon

Wydrukuj datę i godzinę, numer ramki


Check Icon

Odliczając przed rozpoczęciem nagrywania


Check Icon

Wiele formatów wyjścia wideo obsługuje i tworzy własne profile wideo


Check Icon

Wielojęzyczne i przetłumaczone na 39 różnych języków
System Requirements
Windows 10, 8.1, 8, 7, Vista, 2003 and XP. Including both 32-bit and 64-bit versions

Developing applications takes a lot of hard work. Show your appreciation for the applications and support future development by donating !

Prosimy wspomóc!


Prosimy udostępnić!

Do you want to screen recorder with audio ? Do you want a screen recorder windows that can screen capture with audio and also cut video and apply advanced image editing effects ? Do you want to screen capture on schedule for a specific date and time or on a weekly schedule ?

Then try Screen Recorder Expert which can do all that and has also many more other features such as capture entire screen, or select area of screen to capture, or specify window to capture

Screen Recorder Expert has also many effects such as display colored circle around mouse cursor, show a wave animation on each click, zoom on each click, play mouse click sound or custom sound on each click, play keystroke sound when pressing keys.

It can also show a countdown before recording starts and print the date and time, frame number on the video at the position you want.

It can also screen capture on schedule this is very useful for security surveillance or other applications. It can run in automatically in stealth mode or not and on a specific date and time or on a weekly schedule.

With Screen Recorder Expert you can also cut parts of the video after the recording has finished.

Screen Recorder Expert has also strong image editing capabilities and you can easily adjust brightness and contrast, colors and apply filters and many other image editing effects.

Moreover, Screen Recorder Expert supports many video output formats and you can specify also your own video output profiles.

The application is also multilingual and translated into 39 different languages.

If you look for a screen recorder with audio then try Screen Recorder Expert is a screen recorder windows supporting and has many features and is easy to use.

What's New in Version 1.2:
New feature : GUI improvements.

What's New in Version 1.0:
Initial release.