ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ
softpcapps.com

Shareware and Freeware Open Source Windows Software Applications and Free Online Tools

Privacy Hide IconPrivacy Hide V3.0

Προστατέψτε την ιδιωτικότητα σας και κρύψτε από την οθόνη εφαρμογές με το πάτημα ενός πλήκτρου

Private Hide - Hide specific application windows from the screen with a single keystroke.
Δωρεάν για προσωπική και επαγγελματική χρήση
Check Icon

Προστατέψτε την ιδιωτικότητα σας κρύβοντας εφαρμογές με συνδιασμό πλήκτρων


Check Icon

Προστατέψτε την ιδιωτικότητα σας κρύβοντας εφαρμογές με συνδιασμό πλήκτρων


Check Icon

Απλώς κάντε μεταφορά και απόθεησ των εφαρμογών για να πορστεθούν στη λίστα


Check Icon

Μπορεί να εκτελεστεί αυτόματα με την εκκίνηση Windows
System Requirements
Windows 10, 8.1, 8, 7, Vista, 2003 and XP. Including both 32-bit and 64-bit versions

Developing applications takes a lot of hard work. Show your appreciation for the applications and support future development by donating !

Παρακαλώ Χορηγήστε


Παρακαλώ Κοινοποιήστε

Privacy Hide is a free utility that allows the user to quickly hide specific or all applications from the computer screen with a single keystroke.

This way, you can protect your privacy and stop being watched accidentally by others.

Simply drag and drop a target image on the Window of the application and it will be added to the list of applications that will be hidden with the hotkey press.

You can also simply specify the filenames of the applications that to be hidden with the hotkey keystroke.

Also, there is an option to hide all applications with the hotkey keystroke.

Moreover, the Privacy Hide windows tray icon can also be hidden and there is an option to start Privacy Hide automatically when windows starts.

By right clicking on the Privacy Hide windows tray icon the user can also add directly applications to the list of applications to get hidden. In addition, there he can open the Options screen.

It is possible to open the Options screen also by clicking on the Privacy Hide Configuration shortcut in the start menu programs.

The default hotkey that hides, or shows back again, the applications, is the combination of the Alt key and the digit 1 key.

The application is translated into 38 different languages.

What's New in Version 2.0:
Fixed bug : Could not get the filename of some applications.
Fixed bug : Some application did not hide.
Fixed bug : Right click on System Tray icon did not show menu.
Fixed bug : Did not launch correctly automatically at Windows Startup.

What's New in Version 1.0:
Initial release.