ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ
softpcapps.com

Shareware and free Open Source Windows Software Applications and free Online Tools

Convert Powerpoint to Images 4dots IconConvert Powerpoint to Images 4dots V1.2

Μαζικά μετατρέψτε αρχεία powerpoint σε jpg, pptx σε jpg

Batch convert powerpoint to jpg, pptx to jpg with Convert Powerpoint to Images 4dots - Convert ppt to jpg easily with slide ranges.
Δωρεάν για προσωπική και επαγγελματική χρήση
Check Icon

Μαζικά μετατρέψτε powerpoint σε jpg


Check Icon

Μαζικά μετατρέψτε pptx σε jpg, ppt σε jpg


Check Icon

Καθορίστε εύρη αριθμών slide π.χ.. 1-5,10,12,20-25 κλπ.


Check Icon

Υποστηρίζει μεταφορά και απόθεση


Check Icon

Μορφή εικόνας εξόδου σε PNG, JPG, GIF ή BMP


Check Icon

Προσθέστε φακέλους από Powerpoint έγγραφα


Check Icon

Εισάγετε λίστες από έγγραφα


Check Icon

Πολύγλωσσο και μεταφρασμένο σε πάνω από 38 γλώσσες
Specify output filename pattern.
Specify output filename pattern.
System Requirements
Windows 10, 8.1, 8, 7, Vista, 2003 and XP. Including both 32-bit and 64-bit versions
The application has been tested with Microsoft 365. If it is not working for you, test with Microsoft 365.

Developing applications takes a lot of hard work. Show your appreciation for the applications and support future development by donating !

Παρακαλώ Χορηγήστε


Παρακαλώ Κοινοποιήστε

Do you want to batch convert powerpoint to jpg, pptx to jpg ? Do you want to convert specific slides to images in order to use them in other documents ?

Then try Convert Powerpoint to Images 4dots which can easily convert ppt to jpg and you will be able to set also slide number ranges to convert pptx to jpg.

The application supports drag-and-drop actions and is very easy to use.

You can also easily set output filename pattern and output image format.

You can also add folders of documents and also import list files of documents.

The application is also multilingual and translated into 39 different languages.

What's New in Version 1.0:
Initial release.

Other product names used here are for identification purposes only all trademarks and registered trademarks are the property of their respective owners.