ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ
softpcapps.com

Shareware and free Open Source Windows Software Applications and free Online Tools

Convert Office to Images 4dots IconConvert Office to Images 4dots V1.3

Μαζικά μετατρέψτε office σε jpg, doc σε jpg, ppt σε jpg

Batch convert office to jpg, convert word to jpg, convert powerpoint to jpg, convert excel to jpg with Convert Office to Images 4dots - Easy to use
Δωρεάν για προσωπική και επαγγελματική χρήση
Check Icon

Μαζικά μετατρέψτε office σε jpg


Check Icon

Μαζικά μετατρέψτε word σε jpg


Check Icon

Μαζικά μετατρέψτε powerpoint σε jpg


Check Icon

Μαζικά μετατρέψτε excel σε jpg
Specify output filename pattern.
Specify output filename pattern.
Check Icon

Καθορίστε σελίδες Word και Powerpoint εύρη


Check Icon

Specify Excel sheet ranges for sheet areas or specific sheet number areas


Check Icon

Specify Excel sheet ranges for sheet numbers


Check Icon

Υποστηρίζει μεταφορά και απόθεση


Check Icon

Μορφή εικόνας εξόδου σε PNG, JPG, GIF ή BMP


Check Icon

Προσθέστε φακέλους από αρχεία Office


Check Icon

Εισάγετε λίστες από έγγραφα


Check Icon

Πολύγλωσσο και μεταφρασμένο σε πάνω από 38 γλώσσες
System Requirements
Windows 10, 8.1, 8, 7, Vista, 2003 and XP. Including both 32-bit and 64-bit versions
The application has been tested with Microsoft 365. If it is not working for you, test with Microsoft 365.

Developing applications takes a lot of hard work. Show your appreciation for the applications and support future development by donating !

Παρακαλώ Χορηγήστε


Παρακαλώ Κοινοποιήστε

Do you want to batch convert office to jpg, convert word to jpg, convert powerpoint to jpg, convert excel to jpg ? Do you want to convert specific Excel sheet ranges to images in order to use them in a presentation or elsewhere ? Do you want to convert doc to jpg in order to use it elsewhere or send it by email to a person that does not have Office installed ? Do you want to convert ppt to jpg so that others that do not have Powerpoint installed can also view your presentations ?

Then try Convert Office to Images 4dots which can easily convert office to jpg and you will be able to set also page number, slide number and sheet number and sheet area ranges to convert office to jpg.

The application supports drag-and-drop actions and is very easy to use.

You can also easily set output filename pattern and output image format.

You can also add folders of documents and also import list files of documents.

The application is also multilingual and translated into 39 different languages.

What's New in Version 1.0:
Initial release.

Other product names used here are for identification purposes only all trademarks and registered trademarks are the property of their respective owners.