ŚLEDŹ NAS
softpcapps.com

Shareware and free Open Source Windows Software Applications and free Online Tools

EXE Slideshow Maker 4dots IconEXE Slideshow Maker 4dots V1.11

Tworzenie pokazu slajdów ze zdjęć jako samodzielnego exe - tworzenie pokazu slajdów z muzyką

Create standalone EXE slideshow from photos, create standalone executable slideshow with music - Effects, narrate photo slideshow, edit images
Bezpłatny zarówno do użytku osobistego, jak i komercyjnego
Check Icon

Twórz pokaz slajdów ze zdjęć jako samodzielny program wykonywalny


Check Icon

Twórz pokazu slajdów z muzyką jako jeden exe


Check Icon

Pokaz slajdów można uruchomić na dowolnym komputerze z zainstalowanym systemem Windows i .NET 2.0


Check Icon

Nie musisz instalować żadnych programów, aby oglądać wygenerowane pokazy slajdów


Check Icon

Ustaw efekt przejścia obrazu, czas trwania każdego slajdu


Check Icon

Narracja pokazu slajdów przy jednoczesnym wyświetleniu odpowiedniego punktu pokazu slajdów


Check Icon

Duże możliwości edycji obrazu
Exe Slideshow Maker 4dots - Options
Exe Slideshow Maker 4dots - Options
Check Icon

Dodaj tekst, dodaj znak wodny, dostosuj kolory, dostosuj jasność, kontrast


Check Icon

Usuń czerwone oczy, zastosuj rozmycie, wyostrzenie, skalę szarości, sepię, negatyw i inne


Check Icon

Przytnij obrazy, obróć je lub przerzuć, zastąp kolory


Check Icon

Zastosuj operacje edycji obrazu na wszystkich slajdach jednocześnie


Check Icon

Ustawić tryb wielkości obrazu, pozycję obrazu, kolor tła


Check Icon

Obsługa metody przeciągnij i upuść


Check Icon

Dodaj foldery obrazów


Check Icon

Importuj listę obrazów


Check Icon

Obróć zdjęcia w oparciu o informacje EXIF


Check Icon

Wielojęzyczne i przetłumaczone na 39 różnych języków
System Requirements
Windows 10, 8.1, 8, 7, Vista, 2003 and XP. Including both 32-bit and 64-bit versions

Developing applications takes a lot of hard work. Show your appreciation for the applications and support future development by donating !

Prosimy wspomóc!


Prosimy udostępnić!

Do you want to create slideshow from photos that can run as a standalone executable ? Do you want to create slideshow with music that can run directly, without the need to install any other application ? Do you want to share your photo slideshow but are worried that others do not have programs required to view them installed ? Do you want to create a slideshow that has a small file size and less than a video slideshow ?

Then try EXE Slideshow Maker 4dots which is a versatile slideshow maker with music and with it you can easily create a photo slideshow that makes a slideshow as a standalone executable (EXE) file that can run directly on any computer with Windows and .NET 2.0 and above installed.

It is not required to install any other program to view the slideshows, others just have to run them !

It will create slideshows that will have less file size than videos and can be shared via email if they are compressed as a ZIP file.

Simply add the photos to the application, set the background music, the image transition effect, how long the slideshow will stay on each slide and press on the "Create Slideshow" button.

Then the photo slideshow will be generated automatically.

EXE Slideshow Maker 4dots is powerful and has many features.

You can set for each slide how long it will stay on the screen and also the image transition effect that will be used for this slide. Also you can set an audio file to be added to this slide.

For example, if you want to describe only a specific slide you can add the narration audio file to this specific slide.

With EXE Slideshow Maker 4dots you can easily narrate the photo slideshow.

Simply, press the "Narrate" button. You can then press on the "Record" button to record the narration while you see exactly while narrating the slide that corresponds to the narration and the point where it will be inserted in the photo slideshow.

Moreover, EXE Slideshow Maker 4dots has strong image editing capabilities.

If you press on the "Edit" button of each slide then you can edit the image.

You can then easily add text, add watermark, adjust colors, adjust brightness, contrast, gamma and apply numerous filters on it.

Additionally, you can remove red eye from image, replace color, apply blur, sharpen, emboss, median, mean, sepia, grayscale, negative, edge detection filters and also many other filters on it.

You can also rotate or flip image, add border, enlarge canvas, swap colors and crop it.

The selected image editing actions can be applied on the selected slide or on all slides simulataenously. This means, you can save your time and apply the effect in one step for all slides you do not need to edit each slide separately.

EXE Slideshow Maker 4dots has 17 image transition effects such as crossfade, zoom in and zoom out, pan in and zoom, slide, curtain e.t.c.

You can specify the duration of each image transition effect and also the volume of the background music.

Also, you can specify whether the images will be resized proportionally to fit the screen size, or will be placed with their original size, or if they will be stretched to fit screen size.

Photos can also be rotated automatically so that they can be viewed correctly, based on EXIF information of the photo.

You can view the slideshow with animation or without any animation and move across the images with your left and right arrow keys after you press the escape key once.

The application supports drag-and-drop actions and is very easy to use.

You can also add folders of images and also import list of images.

The application is also multilingual and translated into 39 different languages.

If you ever have wondered how to make a picture slideshow then try this powerful, versatile application called EXE Slideshow Maker 4dots.

Image Transition Effects

 • Crossfade
 • Fade in, Fade out
 • Slide Random
 • Curtain
 • Horizontal Curtain
 • Inverted Curtain
 • Inverted Horizontal Curtain
 • Zoom In Zoom Out
 • Slide Left
 • Slide Right
 • Slide Top
 • Slide Bottom
 • Slide Top Left
 • Slide Top Right
 • Slide Bottom Left
 • Slide Bottom Right
 • Zoom Top Left
 • Zoom Top Right
 • Zoom Top Center
 • Zoom Bottom Left
 • Zoom Bottom Right
 • Zoom Bottom Center
 • Zoom Middle Left
 • Zoom Middle Right
 • Zoom Middle Center
 • Zoom Random
 • None
 • None - Move with Arrow Keys

Image Editing Features

 • Add Text
 • Add Watermark
 • Add Border
 • Crop
 • Rotate
 • Flip
 • Enlarge Canvas
 • Red Eye Removal
 • Swap Colors (RGB->RBG e.t.c.)
 • Show Channel (Red, Green, Blue)
 • Adjust Red / Green/ Blue
 • Adjust Brightness / Contrast / Gamma
 • Adjust Hue / Saturation / Brightness
 • Replace Color
 • Grayscale
 • Sepia
 • Negative
 • Blur
 • Motion Blur
 • Median
 • Mean
 • Sharpen
 • Emboss
 • Edge Detection (Quick, Sobel, Sharr, Kirsch, Isotropic, Prewitt)
 • Bi-tonal Bitmap
 • Cartoon Effect
 • Oil Painting
 • Random Jitter
 • Swirl
 • Sphere
 • Timewarp
 • Moire
 • Water
 • Stained Glass
 • Pixelate
 • Solarize
 • Abstract Colour
 • Colour Average
 • Erosion and Dilation

What's New in Version 1.2 :
New Feature : Right Click context menu for slideshow

What's New in Version 1.0:
Initial release.

 
EXE Slideshow Maker was reviewed and awarded by :

Windows 11 Downloads