ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ
softpcapps.com

Shareware and Freeware Open Source Windows Software Applications and Free Online Tools

Convert Excel to Images 4dots IconConvert Excel to Images 4dots V1.3

Μαζική μετατροπή excel σε jpg - αποθηκεύστε excel σε jpg

Batch convert excel to jpg, save excel as jpg with Convert Excel to Images 4dots - Convert excel to jpg easily also with sheet ranges.
Δωρεάν για προσωπική και επαγγελματική χρήση
Check Icon

Μαζικά μετατρέψτε excel σε jpg


Check Icon

Μαζικά σώστε excel σε jpg


Check Icon

Specify sheet ranges for sheet areas or specific sheet number areas


Check Icon

Specify sheet ranges for sheet numbers


Check Icon

Υποστηρίζει μεταφορά και απόθεση
Specify output filename pattern.
Specify output filename pattern.
Check Icon

Μορφή εικόνας εξόδου σε PNG, JPG, GIF ή BMP


Check Icon

Προσθέστε φακέλους από Excel έγγραφα


Check Icon

Εισάγετε λίστες από έγγραφα


Check Icon

Πολύγλωσσο και μεταφρασμένο σε πάνω από 38 γλώσσες
System Requirements
Windows 10, 8.1, 8, 7, Vista, 2003 and XP. Including both 32-bit and 64-bit versions
The application has been tested with Microsoft 365. If it is not working for you, test with Microsoft 365.

Developing applications takes a lot of hard work. Show your appreciation for the applications and support future development by donating !

Παρακαλώ Χορηγήστε


Παρακαλώ Κοινοποιήστε

Do you want to batch convert excel to jpg, save excel as jpg ? Do you want to convert specific sheet ranges of Excel documents to images in order to use them in a presentation or elsewhere ?

Then try Convert Excel to Images 4dots which can easily convert excel to jpg and you will be able to set also sheet number and sheet area ranges to convert excel to jpg.

The application supports drag-and-drop actions and is very easy to use.

You can also easily set output filename pattern and output image format.

You can also add folders of documents and also import list files of documents.

The application is also multilingual and translated into 39 different languages.

What's New in Version 1.0:
Initial release.

Other product names used here are for identification purposes only all trademarks and registered trademarks are the property of their respective owners.