ŚLEDŹ NAS
softpcapps.com

Shareware and free Open Source Windows Software Applications and free Online Tools

Convert Excel to EXE 4dots IconConvert Excel to EXE 4dots V2.7

Konwertuj Excel na samodzielny plik wykonywalny - Konwertuj xls na exe

Convert Excel to EXE
Bezpłatny zarówno do użytku osobistego, jak i komercyjnego
Check Icon

Konwertuj pliki Excel do samodzielnego pliku wykonywalnego


Check Icon

Konwertuj xls i docx do jednego exe z muzyką


Check Icon

Nie musisz mieć zainstalowanego pakietu Microsoft Office i Excel, aby zobaczyć wygenerowane exe


Check Icon

Udostępnij użytkownikom, którzy nie mają zainstalowanego Excela, wykonywalne konwersje xls i xlsx Excela


Check Icon

Przekonwertowany plik wykonywalny ma mniejszy rozmiar niż pliki wideo i może być udostępniony za pośrednictwem poczty elektronicznej jako archiwum ZIP


Check Icon

Przekonwertowany plik wykonywalny może działać na każdym komputerze z zainstalowanym systemem Windows i .NET 4.5


Check Icon

Chroń przekonwertowane pliki wykonywalne za pomocą hasła


Check Icon

Ustaw maksymalny czas oglądania, czas, ograniczenia daty, np. nauczyciel może określić maksymalny czas oglądania dla uczniów


Check Icon

Ustaw nazwę użytkownika, nazwę komputera, nazwę domeny, unikalne ograniczenia sygnatury maszyn dla zapewnienia większego bezpieczeństwa


Check Icon

Określ uprawnienia dla funkcji skonwertowanego pliku wykonywalnego


Check Icon

Przekonwertowany podgląd pliku wykonywalnego posiada wiele funkcji, takich jak powiększanie, rysowanie na ekranie, zapisywanie obrazu, drukowanie itd


Check Icon

Dostosuj graficzny interfejs użytkownika przekonwertowanego podglądu wykonywalnego, np. ikony, ekranu powitalnego, komunikatów itp


Check Icon

Ustaw efekt przejścia obrazu, czas trwania każdego slajdu
You can specify various Options
You can specify various Options
Many Restrictions such date, time, number of views, user name, computer name, computer unique signature
Many Restrictions such date, time, number of views, user name, computer name, computer unique signature
Check Icon

Szyfrowany konwertowany plik wykonywalny excel


Check Icon

Ustawić hasło dla konwersji pliku wykonywalnego


Check Icon

Zapobiegaj konwersji plików wykonywalnych przed modyfikacją


Check Icon

Dodaj logo firmy do skonwertowanego pliku wykonywalnego


Check Icon

Dodaj obraz znaku wodnego do skonwertowanego pliku wykonywalnego


Check Icon

Określić ikonę dla skonwertowanego pliku wykonywalnego


Check Icon

Dostosuj graficzny interfejs użytkownika skonwertowanego pliku wykonywalnego, np. ekranu powitalnego, wiadomości, o tekście
Check Icon

Disallow fullscreen


Check Icon

W celu uniemożliwienia kopiowania zawartości, globalnie zablokuj klawisz zrzutu ekranu


Check Icon

Nie zezwalaj na zapisywanie obrazu


Check Icon

Nie zezwalaj na wyświetlenie właściwości dokumentu


Check Icon

Nie zezwalaj na eksport obrazów


Check Icon

Nie zezwalaj na rysowanie


Check Icon

Wymagaj uprawnień administratora UAC na otwarcie


Check Icon

Określ maksymalny czas wyświetlania


Check Icon

Określić maksymalną ilość wydruków


Check Icon

Określ maksymalny czas wyświetlania z odliczaniem czasu wyświetlania


Check Icon

Ustaw wygaśnięcie uprawnień do podglądu w określonym czasie po pierwszym wyświetleniu


Check Icon

Zezwól na oglądanie od daty do daty


Check Icon

Zezwól na oglądanie od czasu do czasu


Check Icon

Zezwól na oglądanie tylko dla konkretnych nazw użytkowników


Check Icon

Zezwól na oglądanie tylko dla określonych nazw domen


Check Icon

Zezwól na oglądanie tylko dla określonych nazw komputerów


Check Icon

Zezwól na oglądanie tylko dla konkretnego komputera w oparciu o wygenerowaną sygnaturę maszyny
Check Icon

Powiększyć, pomniejsz przekonwertowany dokument


Check Icon

View in fullscreen mode


Check Icon

Obróć w lewo, obróć w prawo przekonwertowany dokument


Check Icon

Powiększ, aby dopasować stronę, rzeczywisty rozmiar, dopasuj szerokość dokumentu


Check Icon

Zapisz obraz slajdów


Check Icon

Eksportuj wszystkie slajdy jako obrazy


Check Icon

Drukuj skonwertowany dokument z podglądem wydruku


Check Icon

Wyświetl właściwości skonwertowanego dokumentu wykonywalnego


Check Icon

Rysuj na slajdzie i określ kolor i szerokość rysowania


Check Icon

Przejdź do pierwszego, następnego, poprzedniego, ostatniego slajdu lub przejdź do konkretnego slajdu


Check Icon

Wstrzymaj / Wznów przejścia
System Requirements
Windows 10, 8.1, 8, 7, Vista, 2003 and XP. Including both 32-bit and 64-bit versions
The application has been tested with Microsoft 365. If it is not working for you, test with Microsoft 365.

Developing applications takes a lot of hard work. Show your appreciation for the applications and support future development by donating !

Prosimy wspomóc!


Prosimy udostępnić!

What's New in Version 2.0:
New feature : Added zoom in, zoom out, print, save image, export images,draw on screen e.t.c. for converted executable
New feature : Added restrictions / company logo / watermark image / customize gui
New feature : Added batch convert ppt to exe

What's New in Version 1.0:
Initial release.